11-24 aprilie Electrotech

11 – 24 aprilie 2016, ora 10:00, Facultatea de Automatică și Calculatoare UTCN, str. George Barițiu, nr. 26-28

Electrotech – a XXI-a ediție

Organizaţia Studenţilor din Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca (OSUT), în colaborare cu Universitatea Tehnică, desfășoară bianual proiectul INFOTECH, cu scopul de a reduce pragul și eventualele bariere de comunicare dintre studenți și companii, de a facilita integrarea studenților pe piața muncii, dar și informarea lor cu privire la așteptările din partea angajatorilor.

De la începutul proiectului (în anul 2006) și până în prezent, OSUT a reușit, prin intermediul Infotech-ului, să aducă în fața studenților Universității Tehnice companii naționale și internaționale de top din domeniul tehnic.

Principalele activități desfășurate în cadrul evenimentului sunt: prezentări de companii din domeniile de interes ale studenţilor, sesiuni de comunicări știinţifice, training-uri și workshop-uri, oferirea de locuri de muncă sau internship studenților și absolvenților.

Infotech în cifre:
4 evenimente: ElectroTech, ConstructInfo, MecanicTech şi InstalTech
60 de companii naţionale şi internaţionale
55 de prezentări
5 concursuri
10 workshop-uri
200+ voluntari implicaţi
2000+ studenţi beneficiari direcţi

Electrotech a ajuns în acest semestru la cea de-a XXI-a ediție și se desfășoară la Facultatea de Automatică și Calculatoare, adresându-se studenților de pe ramura electro (Facultatea de Automatică și Calculatoate, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației si Facultatea de Inginerie Electrică).

Polihack este un concurs pe echipe, cu durată de desfășurare de 48 de ore și cu 4 secțiuni: Embedded, Mobile App, Desktop/Web App, Junior Programming. Acesta dorește să provoace studenții și liceenii pasionați de programare să descopere și să dezvolte lucruri noi și folositoare, lucrând în echipe, beneficiind de sprijinul mentorilor (din cadrul companiilor sau facultăților) și să ofere o experiență apropiată de mediul de lucru din domeniu. Obiectivul final este ca studenții și liceenii să își depășească limitele într-un mediu competitiv în care să poată fi remarcați și recrutați de companiile participante.

Mai multe detalii: http://electrotech.osut.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *