01 – 11 iulie Expoziție de pictura

01 iulie – 11 iulie 2015, ora 10:00, Bastionul Croitorilor – Centru de Cultura Urbana, str. Baba Novac, nr. 35

Intrarea liberă

Expoziție de pictura Traian Secara

Din:
Aluzii la geneza, sensul, conținutul, ambiția și posibilitățile artei secariste.
09.06.20015, Călătani, caietul
”Diverse 2014-2015” pag. 53-58

Dacă aș fi trăit într-o societate liberă și prosperă… aș fi fost un liric… dar România vieții mele e terenul luptei dramatice între obscurantismul popular… și bâlbâirea după libertate (în gândire-acțiune) cunoaștere, adevăr.
Lupta a dramatizat temele mele dragi: frumusețe, iubire, patrie, libertatea de spirit….
Unele au fost devastate.
Această luptă a presărat viața mea cu opere… atât în scris cât și în artă plastică…
Lupta pentru ideal și rațiune avea ca adversar nonintelectualizarea… dogmatismul… lupta pentru putere… pentru avere… obscurantismul…
Arta plastică… e și ea supusă și distorsiunilor…
Arta nu e marfă… nu e lux plătibil în bani… pentru măriri… E ceva necesar vitalității mentale…
Civilizația presupune hrănirea cu artă… Progresul presupune umanizare… cu alte cuvinte sacralizarea vieții (întregi) …
Cunoașterea vieții presupune eforturi conștiente, ținta fiind… împlinirea personalității… Efortul de a schimba eul biologic în eu civilizat e chiar miza istoriei, arta, știința și filosofia fiind căile, școala și cultura fiind instrumentele… Viața m-a convins de viabilitatea artei autentice, de nevoia de a evita dogmatizarea… Infimul aport justifică investiția… însăși existența artistului…
Doar eliminând tot ce deculturalizează mediul vieții, salvarea vieții are șanse. Tot ce provoacă rău, boală, moarte, are cauze în insuficiența vieții civilizate… Doar pentru viața neîmplinită și absurdizată moartea e un învingător…
Totul se învârte în ograda omului. Omul (civilizat) nu poate acționa decât prin rațiune. Restul e natură…Sunt necesare autoconștiințele și autoasumările… Până la utopica totalitate. Ca nici un individ să nu producă defecțiune (a vieții) … Dacă  lupta pentru existență nu e tot mai mult convertită în luptă pentru afirmarea omului, șansele demilitarizării noastre sunt minime, iar actuala înarmare (a umanității) exclude tot mai mult însăși speranța vieții… Reușitele artei nu trebuiesc ascunse în apartamente ci puse în circuitul cunoașterii… unificat-universalizat și generalizat…

Din
”Filosofia mea” pag. 21-22, din 09.06.2015
… Am auzit și de adjectivul ”drăcească”…
Cine face aceste aprecieri față de artă, cine dă girul unei astfel de clasificări ?!… Să mă simt vinovat că sânt român ?! Sau că sânt intelectual ?! … cred… că omul e o specie care are (și) sarcina de a gândi în viață…

Din
”Diverse” 2014-2015” pag. 46 din 31.03.2015.
Artisticitatea e un artificiu care evocă, exprimă, transmite fără mari pierderi adevărul subiectiv.
Adevărul subiectiv e și trăire și convingere. E ființa la nivel mental. Arta e bun social. Transmite cunoașterea umană. Ea (arta) are și extract științific și (raport) filosofic, dar nu-și pierde subiectivitatea în raport cu ele (acestea două).

INFO:

Pagină: www.facebook.com/pictortraiansecara
Locație: Cluj-Napoca, Bastionul Croitorilor, str. Baba Novac, nr. 35
Durată expoziție : 1 – 11 iulie 2015
Orar vizitare : 10:00 – 18:00

Expoziția va conține pe lângă pictură și lucrări de sculptură în lemn și lut.

Vă așteptăm !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.