01 noiembrie Expoziția Monumentalitate artistică

Duminica, 01 noiembrie 2015, ora 10:00, Muzeul de Arta, Piata Unirii, nr. 30

Expoziția Monumentalitate artistică – Octavian Smigelschi

Muzeul de Artă Cluj-Napoca (MACN), instituţie publică de interes judeţean, care funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, în colaborare cu Asociaţia Culturală „Pictor Octavian Smigelschi”, Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu, Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică Oradea şi Institutul Cultural Român organizează expoziţia Octavian Smigelschi. Monumentalitate artistică (curator: Alexandru Constantin Chituţă).

Timp de douăzeci şi cinci de ani Virginia Zeani a fost „prima donna assoluta” a teatrului de operă din Roma. Renumita solistă a ştiut să devină o adevărată legendă a scenelor lirice, impunându-se printre marile personalităţi ale operei secolului al XX-lea, dintre care le amintim pe Luiza Tetrazzini, Amelia Galli-Curci, Renata Tebaldi, Monserrat Caballe, Mirella Freni şi Maria Callas. Virginia Zeani a cântat împreună cu unii dintre cei mai renumiţi tenori, precum Beniamino Gigli, Ferruccio Tagliavini, Luciano Pavarotti şi Plácido Domingo.

Octavian Smigelschi a fost unul dintre cei mai importanţi artisti români de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi primul deceniu al secolului al XX-lea, cu contribuţii excepţionale în pictura religioasă şi o operă laică programatic înnoitoare. Crescut în mediul multicultural al oraşului Sibiu, Smigelschi şi-a desăvârşit pregătirea artistică la Şcoala de desen de la Budapesta iar apoi şi-a cizelat maniera prin numeroase călătorii de studii la Munchen, Viena, Dresda, Berlin, Veneţia, Ravena, Florenţa şi Roma. Este o perioadă densă de acumulări artistice, comparaţii, sublimări şi căutări de drumuri noi. Privit din această perspectivă, procesul de modelare spirituală a pictorului are puternice conotaţii şi interferenţe europene, fiind un adevărat model de inter-culturalitate.
Opera lui Octavian Smigelschi cuprinde un număr mare de lucrări ce acoperă toate genurile, de la portrete, peisaje, subiecte româneşti rurale, compoziţii simboliste, figuri animaliere, până la studii de costume şi draperii, şi chiar statuete din argilă, utilizate în studiul costumului şi al drapajului. Dar capitolul care l-a consacrat definitiv a fost pictura monumentală religioasă.
Pictura din catedrala mitropolitană din Sibiu, opera de căpătâi a pictorului, are un pronunţat caracter monumental. Personajele şi compoziţiile respiră o atmosferă de solemnitate, atitudinea lor vie şi caldă inspirând sentimentul păcii interioare.
Prin opera sa, în care a sintetizat spiritul apusean cu cel răsăritean Smigelschi a creat la Sibiu un stil propriu, numit neobizantin.
Dispariţia timpurie, la doar 46 de ani, a împiedicat desăvârşirea potenţialului creator al artistului român. De altfel, activitatea desfăşurată în cea mai mare parte în mediul provincial, marginal atât faţă de Budapesta cât şi faţă de Bucureşti, îi limitase şi până atunci afirmarea.
Expoziţia „Octavian Smigeslchi (1866-1912) Monumentalitate artistică” reuneşte pentru prima dată la Cluj-Napoca cartoanele monumentale realizate de pictorul transilvănean în perioada 1902-1903, creaţii laice, documente originale, fotografii, proiecte etc. Atât marea pânză de peste 10 metri lungime cât şi cartoanele încântă prin rafinament, prin bogăţia compoziţională şi prin dimensiunile nemaiîntâlnite în pictura românească, constituind un eveniment excepţional inedit pentru publicul din ţara noastră.

Expoziţia Octavian Smigeslchi (1866-1912) Monumentalitate artistică va putea fi vizitată pana in data de 08 noiembrie 2015.

Program: miercuri – duminică: 10:00-17:00.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.