01 septembrie Mesaje in creion

Marti, 01 septembrie 2015, ora 10:00, Biblioteca Centrala Universitara Lucian Blaga, str. Clinicilor, nr. 2

Mesaje in creion – Concurs de desen

Concursul este destinat tinerilor cu vârsta între 14 şi 25 ani.
Participanţii la acest concurs vor trebui să deseneze un semn de carte care să redea cât mai sugestiv tema concursului. Desenele vor fi realizate de mână, în creion – negru sau color, cu condiţia ca imaginea să fie clară. Desenele vor purta semnătura autorului.
Tema concursului din anul 2015 este: “Lectura te face învingător!”.
Fiecare participant poate înscrie o singură lucrare în concurs. Participanţii sunt de acord ca numele lor şi desenele realizate să fie făcute publice. Desenele originale rămân în posesia organizatorului concursului. Autorii / reprezentanţii legali ai autorilor minori care înscriu desene în acest concurs îşi dau acordul ca aceste desene şi reproducerile lor să fie folosite de bibliotecă, în scopuri promoţionale, fără nici o pretenţie financiară.Pentru alte situaţii, biblioteca va solicita acordul autorului / reprezentantului legal al autorului minor.
O comisie de jurizare va evalua toate lucrările primite şi va decide câştigătorul, urmărind încadrarea în tema concursului, creativitatea şi originalitatea, dar şi calitatea artistică.
Premierea câştigătorului va avea loc în luna septembrie 2015, cu ocazia finalei judeţene a Concursului de lectură “Bătălia Cărţilor” – secţiunea adolescenţi.
Promovarea concursului şi a câştigătorului se va face pe pagina web a bibliotecii şi pe canalele de social media ale bibliotecii. De asemenea, desenul câştigător va fi promovat în cadrul finalei judeţene a Concursului de lectură Bătălia Cărţilor, prin multiplicarea şi înmânarea acestuia, ca premiu, cu titlu gratuit, tuturor finaliştilor Concursului de lectură.
Desenele participante la concurs vor fi expuse în cadrul unor expoziţii organizate la bibliotecă cu ocazia finalelor judeţene ale Concursului de lectură Bătălia Cărţilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.