03 decembrie Lansare Asociația AMPLU

Joi, 03 decembrie 2015, ora 16:00, Asociația AMPLU, loc. Dezmir, jud. Cluj

Lansare Asociația AMPLU

Există deseori o diferență între esență și aparență în ceea ce privește marketingul unui produs. Asociația pentru Marketingul Produselor Locale – AMPLU s-a înființat cu scopul de a exprima prin serviciile oferite esența produsului, într-un mod simplu și în concordanță cu valorile producătorului.

La eveniment sunt așteptați producători din domeniul artizanatului, al produselor alimentare și în general producători cu loturi reduse, specifice activităților economice de dimensiune mică și medie.

Lansarea este precedată de inițierea campaniei Ambalat cu responsabilitate socială, desfășurată de AMPLU cu scopul de a aduce în atenția publicului responsabilitatea comunitară. Evenimentul a avut loc în data de 25 noiembrie și a constat în distribuirea unor vederi în format Polaroid și a unor imagini ale ambalajelor utilizate în activitatea asociației.

AMPLU este o afacere socială inițiată în ianuarie 2015 și susține responsabilitatea socială prin locurile de muncă oferite persoanelor vulnerabile pe piața muncii. Echipa este formată din 3 angajate din satele din împrejurimi și un manager.

Fluxul tehnologic utilizat este semi-automat, în care componenta manufacturieră reprezintă o parte semnificativă. Un aspect important este acela că asociația beneficiază de consultanță și expertiză în cazul materialelor utilizate, a tehnicilor de ambalarea manuală, precum și în ceea ce privește modalitățile de marketare.

Asociația s-a dezvoltat în cadrul proiectului Sprijin Integrat al Structurilor de Economie Socială, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Domeniul de activitate vizează furnizarea de servicii de ambalare specifice producției din IMM-uri și a structurilor similare ca dimensiune economică.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.