1-4 martie Teatrul Comunitatilor Participative

01 martie – 04 martie 2016, ora 10:00, Reactor, str. Petöfi Sándor, nr. 4

Teatrul Comunitatilor Participative – atelier

Teatrul comunităților participative se va axa pe lucrul cu practicienii care își doresc să se implice în elaborarea unor proiecte cu diverse comunități și grupuri de copii și adolescenți. Atelierul va avea deopotrivă o componentă teoretică și o componentă practică. În cadrul acestuia vor fi abordate, pornind de la proiectele participanților (schițe, proiectele în desfășurare), următoarele problematici: lucrul cu o comunitate (cum intrăm în comunitatea cu care dorim să lucrăm, cum o abordăm, cum construim un proiect comunitar), raportul artist-comunitate (cât de mult prevalează în construcția proiectului interesul artistului și cât de mult prevalează interesele comunității; cum reprezentăm o comunitate), etic și estetic în lucrul cu o comunitate (cât de relevant este astăzi un teatru al comunităților participative, un teatru construit cu membri ai comunității și cu artiști), dimensiunea educațională. Atelierul se va axa pe proiectele participanților, pe felul în care își structurează o dinamică de lucru în raport cu o comunitate.

ZIUA 1 – Prezentarea trainerilor și a participanților
Prezentarea proiectelor de teatru educațional și pedagogie participativă pe care trainerii le-au dezvoltat cu un grup de copii și adolescenți de la Școala 55 din cartierul Republica, București: Copiii migrației (proiect pe tema migrației forței de muncă, din perspectiva copiilor care rămân singuri acasă și au părinții plecați la muncă în străinătate) și Față de drepturi (proiect pe tema Convenției drepturilor copiilor).Prezentarea cărților elaborate de traineri și a câtorva pedagogi teatrali care au revoluționat educația teatrală în secolul XX – Dorothy Heahtcote, Caldwell Cook, Peter Slade, precum și a unor companii care și-au sistematizat și teoretizat procesul de lucru într-o comunitate – Cornerstone Theatre Company.

Prezentarea proiectelor pe care participanții le dezvoltă sau doresc să le dezvolte în diverse comunități, cu diferite grupuri de tineri, vârstnici, persoane marginalizate, defavorizate etc.Nu este necesar ca aceste proiecte să fie deja demarate. Ele se pot afla într-o fază de lucru mai mult sau mai puțin avansată: intenție, schiță de proiect, elaborarea conceptului și structurii proiectului.

ZIUA 2 – Prezentarea elaborată a fiecărui proiect propus de participanți
Dezvoltarea ideii proiectului, structurii proiectului, pașilor parcurși în proiect etc. Întrebări pe care le vom adresa:
– Dacă ar fi să definim o comunitate, cum, prin ce am defini-o?
– De ce este relevant proiectul pentru artistul/ pedagogul care îl dezvoltă?
– De ce este relevant proiectul pentru comunitatea în care artistul își propune să activeze?
– Cum este reprezentată comunitatea? Care sunt vulnerabilitățile comunității? Cum sunt adresate aceste vulnerabilități?
– Care este rolul membrilor comunității în dinamica proiectului? Cum participă aceștia la structurarea proiectului?
– Ce urmărește proiectul?
– Cum poate fi dezvoltat proiectul pe termen lung?

ZIUA 3 – Dezvoltarea temelor și subtemelor proiectelor
Impedimente și diverse probleme de care artistul/ pedagogul se lovește în procesul de lucru. Cum pot fi depășite aceste probleme? Elaborarea unui plan al proiectului. Specificarea etapelor pe care participanții le parcurg – discuții în comunitate, ateliere cu membrii comunității (cum structurăm, pas cu pas, un atelier), dezvoltarea etapelor de lucru.

ZIUA 4
Discuție axată pe legăturile dintre proiectele prezentate și pe felul în care artiștii/ pedagogi prezenți la atelier pot lucra împreună la dezvoltarea proiectului fiecăruia. Crearea unei posibile platforme de educație artistică participativă. Sesiune de feedback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.