November 18, 2016

Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete

  • Despre Cluj

Municipiul Cluj-Napoca anunţă finalizarea proiectului ,,Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete’’, in data de 17 noiembrie .2016, finanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 , Axa prioritară 1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere’’, Domeniul de intervenţie 1.1 ,,Planuri integrate de dezvoltare urbană’’, sub-domeniul ,,Poli de creştere’’, program gestionat de […]