22 decembrie Expoziţia tactilă Atinge şi înţelege

Joi, 22 decembrie 2016, ora 10:00, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, str. Memorandumului, nr. 21

Expoziţia tactilă Atinge şi înţelege – mesajul tactil al obiectelor ţărăneşti tradiţionale

Expoziţia tactilă Atinge şi înţelege – mesajul tactil al obiectelor ţărăneşti tradiţionale a fost realizată în anul 2009, cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în cadrul proiectului „Şanse egale în accesul la cultură”.

Expoziţia este destinată în primul rând vizitatorilor cu deficienţe de vedere, oferind însă, în acelaşi timp, o experienţă de un tip aparte şi vizitatorilor obişnuiţi, mai ales unei anumite categorii de vârstă: copiilor dornici să atingă şi să manipuleze asemenea obiecte neobişnuite.

Ni s-a părut firesc ca expoziţia să se integreze tematic în actuala noastră expoziţie de bază, să prezinte aceleaşi domenii importante ale culturii tradiţionale, dar prin intermediul unei percepţii aparte.

S-au selectat, în funcţie de spaţiul disponibil, acele domenii reprezentative din expoziţia permanentă, care se pretează la transpunerea în variantă tactilă: culesul din natură, pescuitul tradiţional, agricultura, creşterea animalelor, fierăritul, olăritul, cojocăritul, industria casnica textilă şi portul tradiţional.

Am încercat să selectăm în cadrul fiecărui domeniu acele exponate, care nu prezintă pericol la o investigare tactilă, şi permit conturarea universului ţărănesc ca un întreg organic, apropiat de natură. Replicile după obiectele de patrimoniu au fost executate în tehnici tradiţionale, de meşteri populari din diferite regiuni ale Transilvaniei.

Expoziţia este dotată cu benzi podotactile, marcând punctele de interes (intrarea/ieşirea din expoziţie; punctele de oprire pe module şi la infochioşc, accesul la utilităţi), facilitând orientarea individuală în spaţiul expoziţional.

Textele informative sunt redate atât în formă scrisă (în alfabetul Braille şi în tipăritură convenţională), cât şi în variantă audio. De asemenea, accesul la informaţii este facilitat şi de desene executate în relief.

Amenajarea a două colţuri de joacă la debutul şi finalul expoziţiei tactile oferă tuturor copiilor posibilitatea de a experimenta contactul cu jucăriile tradiţionale.

Program de vizitare: miercuri-duminică 10:00 – 18:00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.