23 noiembrie Zoom in/zoom out

Zoom in/zoom out

Joi, 23 noiembrie 2023, ora 18:00, Book Corner, b-dul Eroilor, nr 15

Zoom in/zoom out. Lecturi de critică și literatură contemporană – lansare de carte

Invitați: Adriana Stan, Călin Teutișan și Cosmin Borza                  Zoom in/zoom out 
Gazdă: Valentin Derevlean

Despre volum:
„M-am gândit mult dacă e oportună reunirea într-un volum a unor fragmente de publicistică literară scrise la cald, cu miză mai degrabă de context. Mai pot fi ele de interes de vreme ce câmpul literaturii, cu tot ce implică el, se modifică o dată la câțiva ani? Aș zice că măcar parțial da, din două motive: pe de o parte, pentru că sunt încă destul de puține textele accesibile în volum cu privire la literatura română a ultimelor decenii. Pe de altă parte, îndrăznesc să cred că măcar o parte din textele selectate aici nu cuprind doar observații punctuale, ci își propun să chestioneze ecuații mai ample cu privire la autori sau produse culturale. Am căutat de fiecare dată să elucidez probleme legate de dinamica sau evoluția unui gen, de raporturi dintre curente sau generații, să stabilesc filiații scriitoricești autohtone sau străine. În fine, am interogat adesea metode și principii de interpretare. De aceea, fotografia de aproape a unui fenomen (acel zoom in al focalizării, în care am încercat să fixez stilul particular al unui autor/al unei opere) a fost aproape întotdeauna însoțită de un zoom out, prin care am încercat să formulez observații de sistem.” Alex Goldiș

Despre autor:
Alex Goldiș este cadru didactic al Facultății de Litere a Universității Babeș-Bolyai și redactor al revistei „Vatra”. A publicat volumele Critica în tranșee. De la realismul socialist la autonomia esteticului (Cartea Românească, București, 2011), Sincronizarea criticii românești postbelice în deceniile opt și nouă – teorii, metode, critici (Muzeul Literaturii Române, București, 2013) și, în calitate de co-editor alături de Ștefan Baghiu, Translations and Semi-peripheral Cultures. Worlding the Romanian Novel in the Modern Literary System (Peter Lang Publishing, Berlin, 2022). A publicat, de asemenea, capitole și articole apărute în volume/reviste științifice de circulație internațională, precum și cronici sau eseuri în reviste literare din România.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.