24 noiembrie Avram Iancu 150

Avram Iancu 150

Joi, 24 noiembrie 2022, ora 18.00, Casa de Cultura a Studentilor, Piata Lucian Blaga, nr. 1-3

Avram Iancu 150 – dezbatere

Va avea loc o dezbatere la 150 de ani de la trecerea în eternitate a eroului român pe tema cărții „Avram Iancu. O viață de erou” de Silviu Dragomir (text integral). Ediție aniversară îngrijită, studiu introductiv și notă asupra ediției de Ioan Bolovan și Sorin Șipoș. Cuvânt de prețuire de Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române. Prefață de Liviu Maior.

Alocuțiuni: Ioan Bolovan, Liviu Maior, Mircea Muthu, Ioan-Aurel Pop, Mircea Popa, Vasile Pușcaș

Recital poetic: Dorel Vișan

Moment muzical: Nucu Pandrea

În deschidere: Marius Bojiță, Tiberiu Groza

Amfitrion: Flavius Milășan

Alături de cartea în dezbatere se vor prezenta și celelalte volume apărute în seria „Avram Iancu 150”:

Lucian Blaga, Avram Iancu. Dramă. 1934

Mircea Popa, Avram Iancu, făuritor de istorie națională

Mircea Tomuș, Glonțul de argint sau Adevărata moarte a lui Avram Iancu. Teatru.

Evenimentul este organizat de Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” Cluj-Napoca, Fundația Transilvania Leaders și Editura Școala Ardeleană, sub egida: Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Institutul de Istorie „George Barițiu” și Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir”.

Volumul „Avram Iancu. O viață de erou” de Silviu Dragomir este un proiect editorial apărut la 150 de ani de la trecerea în eternitate a lui Avram Iancu și la 60 de ani de la cea a lui Silviu Dragomir sub egida: Academia Română, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Centrul de Studii Transilvane, Fundația Transilvania Leaders, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir”, Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” din România și Asociația Școala Ardeleană de Editare și Promovare a Cărții. Ilustrația copertei: Teodor Bogoi.

„Analizând viața lui Avram Iancu la lumina unei informații mai cuprinzătoare, istoria critică nu poate decât să confirme voința sa neînfrântă de a izbândi drepturile națiunei și dragostea nețărmurită față de poporul din munții cei mai săraci ai Ardealului. A fost reprezentantul cel mai de seamă al revoluției române și un veritabil erou al poporului, ale cărui virtuți le-a făcut să strălucească peste veacuri, ca o pildă vie urmașilor iubitori de patrie și ca un izvor luminos de mândrie națională.” (Silviu Dragomir)

„Avram Iancu s-a stins din această lume acum un secol și jumătate, dar spiritul lui străbate anii, și va străbate multe secole de-acum înainte, cel puțin atât timp cât va exista poporul român, fiindcă el este erou național, așezat de mult în Panteonul românesc.” (Ioan-Aurel Pop)

„Dintre comemorările legate de Revoluție, din păcate, a mai rămas una singură: Țebea, cimitirul la care românii continuă să meargă în fiecare mijloc de septembrie pentru a cinsti memoria sa și pentru a reafirma, de fapt, idealurile unui revoluționar ocupant, pe bună dreptate, al unui loc special în mentalul românesc. A cunoaște și a cinsti drama Iancului servesc mai mult decât cred destui dintre contemporanii noștri și ne ajută să nu se mai repete istoria.” (Liviu Maior)

„Avram Iancu este o legendă națională prin ceea ce a făcut în timpul vieții sale și prin inspirarea unui mod de a trăi și a te dărui semenilor. El este încă o prezență vie în mințile și sufletele multor români, în foșnetul copacilor din Apuseni și în memoria celor care-și iubesc necondiționat Țara. Din cartea lui Silviu Dragomir despre Avram Iancu putem afla cum faptele tânărului avocat român din Transilvania au dăltuit în Istorie eroismul și dedicarea totală binelui națiunii. Astăzi, când miturile se nasc din plăsmuiri virtuale, ne lipsesc legende despre fapte și eroi adevărați. Așa cum întruchipează Avram Iancu!” (Vasile Pușcaș)

„Silviu Dragomir nu a făcut decât să sintetizeze, pe baza unui imens material documentar, a unei bibliografii aproape exhaustive, dar și a tradiției orale, imaginea unui Avram Iancu providențial. Monografia lui a contribuit în mod decisiv la impunerea și în mediile științifice a mitului eroului național din Apuseni, astfel că niciun specialist al revoluției pașoptiste din Transilvania nu mai poate ocoli această lucrare.” (Ioan Bolovan, Sorin Șipoș)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.