Joi, 29 aprilie 2021, ora 19:00, online

Pret bilet: 30 lei

Cel mai iubit dintre pământeni, regia: Tudor Lucanu

scenariu de Tudor Lucanu, după romanul lui Marin Preda

Cel mai iubit dintre pământeni este ultima creație a lui Marin Preda, amplu tablou în trei volume al stalinismului românesc, apărut în 1980, cu puțin timp înainte de dispariția sa, în ziua de 16 mai 1980, la Casa de Creație a Scriitorilor de la Palatul Mogoșoaia. În prefața la ediția din 1984 a romanului, Eugen Simion scria: „Cel mai iubit dintre pământeni este un roman total (…), romanul unui destin care asumă o istorie, romanul unei istorii care trăiește printr-un destin“. Protagonistul, filosoful și universitarul Victor Petrini, a fost inspirat de destinele tragice ale unor scriitori renumiți, I.D. Sîrbu și Ion Caraion, ambii fiind victime ale persecuțiilor politice după instaurarea comunismului în țara noastră. Laurențiu Ulici observă pe bună dreptate că toate momentele „de existență socială ale eroului sunt tot atâtea pretexte pentru examinarea realistă și fără menajamente a «obsedantului deceniu»“.

Aurora Cornu, cu care Marin Preda a trăit o intensă poveste de dragoste și care a fost soția lui timp de patru ani, a fost cea care a dat, de fapt, titlul celebrului roman. Ea obișnuia să-l alinte pe soțul ei, spunându-i „cel mai iubit dintre pământeni“. În momentul apariției romanului, însă, acest titlu suna ca o persiflare a titlului de „cel mai iubit fiu al poporului“, pe care presa oficială îl atribuia lui Nicolae Ceaușescu. Pasiunea lui Petrini pentru Suzy – adevărată rază de soare, după zbuciumatul și amarnicul episod marital cu Matilda – este sensibil recreată de regizorul-scenarist Tudor Lucanu, prin inserturi în textul devenit spectacol. „Filosofii de viață foarte interesante“ din „pătura de jos a societății“ și „punerea lor în oglindă“ se contrapun Erei ticăloșilor, cum denumește Victor Petrini epoca în care trăiește. Existența lui Victor Petrini se petrece într-o continuă lipsă de libertate. De unde opțiunea regizorului și a scenografului Cristian Rusu în crearea unui spațiu carceral, constrângător, silnic.

Tudor Lucanu își conduce cu abilitate actorii prin meandrele acestei povești ca „un fel de călăuză care a făcut traseul, a mai făcut drumul, știe unde se ajunge, a văzut întregul”. În înțelegerea „Erei ticăloșilor“, scenaristul-regizor se dovedește o călăuză bună.

Recomandare de vârstă: 16+

Durata: 2h 45 min. (cu o pauză)

Data premierei: vineri, 24 mai 2019