3-28 august Expozitia Mesaje în cheie

03 – 28 august 2016, ora 18:00, Muzeul de Arta, Piata Unirii, nr. 30

Expozitia Mesaje în cheie, Ion Constantinescu

Muzeul de Artă Cluj-Napoca, instituţie publică de interes judeţean, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, organizează expoziţia Mesaje în cheie a pictorului Ion Constantinescu.

Cuvânt de deschidere:
Prof. univ. dr. Lucian Nastasă-Kovács,manager al Muzeului de Artă Cluj-Napoca
Ion Constantinescu
Dr. Dan Breaz, curator

Ion Constantinescu, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România – filiala Sibiu, s-a distins în intervalul 1993-2016 printr-o activitate bogată, participând la expoziții colective şi saloane de artă din Franţa, Ungaria, Italia şi Spania. În aceeaşi perioadă, artistul s-a remarcat şi prin expoziţii realizate la importante muzee din România, precum Muzeul Municipal Mediaş, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Muzeul Naţional Cotroceni şi Muzeul Olteniei Craiova.

Selecţia expoziţională sintetizează o evoluţie artistică în care naraţiunea se subordonează expresiei plastice sintetice, iar mesajele lucrărilor artistului Ion Constantinescu sunt codificate prin simboluri de extracţie mitică sau religioasă. Adesea, construcţia cvasi-abstractă a compoziţiilor sale include siluete umane, reprezentări zoomorfe, nimburi aurii sau forme arhitecturale, care evocă o lume subiectivă tratată în cheie onirică. Limbajul său artistic impresioneazã şi prin calităţi cromatice deosebite: „culoarea este modulată cu tente când transparente, când pline de vioiciune, dar totdeauna preţioase, printr-o luminiscenţă aparte. Tuşa în sine, uneori onctuoasă, alteori rafinată, contribuie la unitatea imaginii. Haina cromatică, însă, este întotdeauna un corolar al autenticităţii şi al purităţii trăirii, al sincerităţii actului creator” (Dr. Alexandra Rus, istoric și critic de artă).

Expozitia ramane deschisa spre vizitare pana in data de 28 august 2016.

Program de vizitare: miercuri – duminică: 10:00 – 17:00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.