3 aprilie Ziua Jandarmeriei Române

Duminica, 03 aprilie 2016, ora 12:00, Piața Unirii, Cluj-Napoca

Ziua Jandarmeriei Române

Momentul care marchează întemeierea Jandarmeriei Române a fost 3 aprilie 1850 când, printr-un ofis domnesc, domnitorul Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotărârea Divanului obştesc, semnând „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi”. Prin această lege, s-a dat statut juridic armei Jandarmeriei şi i s-au stabilit principiile de organizare şi funcţionare.

În perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza, Jandarmeria a fost supusă unui amplu proces de modernizare, ca de altfel toate instituţiile statului naţional modern român. Astfel, odată cu transformarea Regimentului de jandarmi în Legion de jandarmi, începe şi procesul de înlocuire treptată a escadroanelor şi companiilor de jandarmi, cu escadroane de dorobanţi. Tot în această perioadă unităţilor militare, deci şi Jandarmeriei, le-au fost înmânate primele drapele de luptă, care de atunci au însoţit jandarmii în acţiunile pe timp de pace, dar şi de război.

La 1 septembrie 1893 a apărut şi Regulamentul de aplicare a „Legii Jandarmeriei rurale”. Prevederea cea mai importantă a acestui document era următoarea: „Organizarea Jandarmeriei rurale, astfel cum este prescrisă de lege, face din această instituţiune un corp militar, pus la dispoziţiunea ministrului de interne, pentru a asigura ordinea şi siguranţa publică” .

În anul 2004 intră în vigoare Legea nr. 550 din 29 noiembrie privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române prin care se stabilesc statutul, atribuţiile şi competenţele instituţiei, organizarea şi conducerea, drepturile şi obligaţiile personalului instituţiei.

Prin acceptarea ca membru cu drepturi depline în Asociaţia Poliţiilor şi Jandarmeriilor Europene şi Mediteraneene cu statut militar, Arma Jandarmeriei dobândeşte vocaţie europeană, iar misiunile îndeplinite peste hotare, în spaţiul ex-Iugoslav, sub egida O.N.U., cele din teatrul de operaţii din Afganistan şi recent misiunea din MALI sunt cea mai palpabilă dovadă a profesionalismului jandarmilor, instruiţi şi educaţi să fie furnizori, garanţi şi apărători de linişte, ordine de drept şi acumulări democratice.

Astăzi Jandarmeria este o armă modernă a cărui principal scop este asigurarea siguranţei cetăţenilor, a avutului public şi privat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.