3 noiembrie Recital de orgă

Joi, 03 noiembrie 2016, ora 18:00, Biserica Piaristă, str. Universității, nr. 5

Recital de orgă susținut de ERICH TÜRK

Muzica Clujului de 700 de ani se va închide cu recitalul de orgă susținut de Erich Türk.

„Cu ocazia aniversării a 700 de ani de la întemeierea orașului Cluj, prezentul program dorește să ne călăuzească într-o drumeție spre trecut, întocmai unei mașini a timpului. Chiar dacă din lipsă de repertoriu medieval nu vom ajunge chiar până în secolul al XIV-lea, programul prezentat cuprinde totuși o întindere de cinci secole, începând cu piesa Ostinati per organo compusă de compozitorul clujean Hans Peter Türk în secolul XXI, mai exact în 2003 și încheindu-se cu piese din renumitul Codex Caioni din secolul al XVII-lea” – afirmă Erich Türk.

Despre Hans Peter Türk

Hans Peter Türk (născut în 1940) a studiat compoziția cu Sigismund Toduță la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj, unde a predat armonie și compoziție până la pensionare în 2011. A compus lucrări pentru orchestră, cor, orgă și diverse ansambluri camerale. Pentru creația sa, i-au fost decernate numeroase premii în România (premiul „George Enescu” al Academiei Române), și Germania (Premiul „Johann Wenzel Stamitz”, Premiul orașului Coesfeld, Premiul Cultural al Sașilor Transilvăneni). Ostinati per organo este o piesă a contrastelor, având sonorități când stridente, când înfundate, și mișcări când zbuciumate, când liniștite.

Despre Sigismund Toduță

Sigismund Toduță (1908–1991) a fost una dintre cele mai remarcabile personalități ale vieții muzicale românești din timpul său. După anii de studiu la Cluj și la Roma, a devenit primul doctor în muzicologie din România. A compus cinci sinfonii, două oratorii, o operă, concerte, muzică de cameră și piese pentru pian, lieduri și coruri, iar ca muzicolog a publicat, printre altele, trei volume despre opera lui Bach. Pentru orgă a scris Simfonia B.A.C.H. (1984) și Șapte coral-preludii (1985), un ciclu de prelucrări de colinde, din care fac parte și cele trei piese din prezentul program.

Secolul al XIX-lea este reprezentat în program printr-o suită de piese inedite ce evidențiază practica muzicală a acelor vremuri în bisericile evanghelice să­sești. Manuscrisele găsite la Toarcla (județul Brașov) și Archita (județul Mureș) conțin piese în diferite tonalități, folosite ca preludii sau postludii la slujbe. Piesele din cele două manuscrise prezintă asemănări stilistice, primul fiind datat 1855 (al doilea fiind nedatat). Interesant pentru documentarea spiritului vremii este faptul că majoritatea poartă indicația „Mit sanften Stimmen” (cu voci blânde), și doar câteva sunt concepute pentru a fi cântate în forță.

Un reprezentant de seamă al romantismului timpuriu la Cluj a fost Georg Ruzitska (1789–1869). Venind din Viena cu o educație muzicală solidă, a activat în orașul nostru ca rector al Conservatorului și director muzical al Bisericii Piariste timp de peste trei decenii. Orga acestei biserici a fost construită în 1849 de Heinrich Maywald la propunerea lui Ruzitska și a fost de curând restaurată. Pentru orgă, Ruzitska a compus 6 fugi în 1824 și mai multe piese libere între anii 1847–1849, în acestea din urmă întâlnindu-se polifonia barocă cu etosul poetic al romantismului.

Cartea lui Josephus Fazakas Krizbacensis (1738), păstrată în Arhivele de Stat din Sibiu, constituie o mostră fidelă a diverselor îndeletniciri ale unui muzician transilvănean al epocii. Aceasta conține corale protestante germane pentru uz liturgic, dansuri pentru divertisment, lucrări camerale pentru serate elevate și indicații scrise de teoria muzicii. Apar, de asemenea, piese identificate ulterior drept lucrări de Händel, Corelli sau Telemann. Ciacona din prezentul program este compoziția unui autor anonim, dar poate servi în același timp drept model pentru practica de improvizație a vremii.

Codex Caioni se înscrie printre cele mai de seamă tabulaturi europene ale vremii. Autorul său, cărturarul umanist Joannes Caioni (1629–1687) a fost călugăr franciscan, organist și constructor de orgila Șumuleu-Ciuc. Aici a înființat și o tipografie. În cadrul bogatei opere muzicale a lui Caioni, codexul redactat între anii 1632-1671 ocupă un loc aparte, fiind o colecție manuscrisă cu piese religioase, motete, misse, dansuri populare și culte din Transilvania, realizată în notația tabulaturii pentru orgă. Se poate observa fără echivoc că autorul cunoștea temeinic cultura muzicală a mai multor popoare, puternicele curente ale muzicii catolice și reformate, precum și opera unor compozitori reprezentativi ca Viadana, Banchieri, Praetorius, Schütz.

3 noiembrie Recital de orgă

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top