4-28 martie Expoziţia Doppelgänger

Expoziţia Doppelgänger

04-28 martie 2021, ora 10:00, Muzeul de Artă, Piaţa Unirii, nr. 30

Expoziţia Doppelgänger, Ioana Antoniu si Radu Pulbere

Muzeul de Artă Cluj-Napoca, instituţie publică de interes judeţean, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, organizează expoziţia Doppelgänger, care reuneşte creația artiştilor Ioana Antoniu și Radu Pulbere. Ambii artiști sunt cadre didactice ale Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca, fiind recunoscuțipentru contribuția lor exemplară la fenomenul artistic contemporan.

Expoziția Doppelgänger, curatoriată de dr. Dan Breaz, își propune să aducă în atenția publicului lucrări de pictură cu o accentuată semnificație metafizică și existențială.

Articularea propriului limbaj pictural a evoluat pentru Ioana Antoniu într-un mod organic, senzitiv și în același timp intelectual, asumat, programat, fără fracturi sau negații, atât tematic cât și ca tehnici de reprezentare. Picturile din cea mai recentă perioadăa creației sale, coerente cu această evoluție, diversifică vectorii și impactul imaginilor și al transpunerii lor cu mijloace picturale, prin asocierea unor procedee, tehnici și elemente de reprezentare preluate din broderie și cusături, în mod neașteptat și subtil integrate temei generale. Prin aceste modalități, ca și prin integrarea texturilor specifice hârtiei Braille, dar și prin calitatea tactilă a picturii înseși, se potențează noi conotații expresive. Cu toate acestea, artista abordează o tematică deliberat atemporală, cu vocația permanenței, operând cu elemente precum sugestia, absența, narativul aluziv, intensitatea și semnificațiile fragmentarului, vizând mereu fascinanta imobilitate a unei viziuni ideale.

Reunite sub genericul „Doppelgänger”, lucrările artistei transfigurează o entitate nonbiologică, fantomatică, un detaliu obsesiv sau, uneori, propria imagine,traversând fascinante cadre naturale.

Lucrările artistului Radu Pulbere sintetizează o evoluție desfășurată de-a lungul a 30 de ani de muncă în atelier. Selecția expozițională dezvăluie câteva direcții sau serii tematice în care este evidențiată relația între reprezentarea de tip realist și cercetarea unor modalități de reprezentare abstracte. Simultan, Radu Pulbere este preocupat de cercetarea unor elemente investigând fragmente sau pretexte imagistice preluate din mediul social, inclusiv abordând o perspectivă istorică și culturală mai cuprinzătoare.

Procesul laborios al devenirii lucrărilor lui Radu Pulbere ascunde, sub straturi picturale succesive, realități ale căror forme expresive finale reprezintă un „dublu” mereu problematizant.

Conceptul expozițional contextualizează picturile Ioanei Antoniu și ale lui Radu Pulbere într-un sens în egală măsură vizual, poetic și existențial. Temele, vecinătățile, reperele culturale, ideile, munca în atelier, dialogurile, evenimentele trăite și împărtășite realizează un transfer subtil permanent între două personalități cu remarcabile afinități artistice.

Artistul și opera se construiesc în ambele cazuri sub auspiciile greu de definit sau de măsurat ale unor similarități, alternative și diferențe care poartă amprenta unui transfer neîntrerupt realizat pe parcursul unei semnificative comuniuni. Dificultatea și tensiunile interioare permanente pe care le presupune demersul pictural implică și o atitudine autoreflexivă, o ficțiuneasemănătoare unui fel de percepție persistentă, detașată și independentă a sinelui, în cadrul căreia chiar și o imagine care îți seamănă îți poate fi sau deveni străină.

Consacrat de Goethe, Shelley, Byron sau Dostoievski, rezultat etimologic din compunerea cuvintelor „dublu” și „a umbla”, termenul „Doppelgänger” propune o viziune supra- sau meta-reală a imaginii unei persoane, o dedublare misterioasă, provocatoare pentru interpretarea picturală.

Ioana Antoniu și Radu Pulbere se oglindesc de fapt voluntar sau involuntar în operă, iar articularea picturii ca imagine conține secvențe sau detalii pe care ei înșiși sau privitorii le recunosc sau le atribuie independent, ca rezultat misterios al creației.

Expoziţia Doppelgänger rămâne deschisă publicului spre vizitare până în data de 28 martie 2021.

Program de vizitare: miercuri – duminică: 10.00 – 17.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.