7 iulie Nu vei ști pe care pod al Senei

Nu vei ști pe care pod al Senei

Miercuri, 07 iulie 2021, ora 17:00, Institutul Francez, str. I.I.C. Brătianu, nr. 22

Lansare de carte: Nu vei ști pe care pod al Senei, Alexandru Jurcan

Nu vei ști pe care pod al Senei
Tu ne sauras jamais sur quel pont de la Seine

Moderatoare: Raluca Mateiu, directoare delegată interimară Institutul Francez Cluj

Invitați:
Alexandra Blendea – redactor-șef Casa Cărții de Știință
Andrea H. Hedeș – critic literar
Liliana Șomfălean – traducătoare
Bianca Tămaș – jurnalistă
Alexandru Bodea – ilustrator

„Cine se află dincolo? Dincolo de sine, dincolo de margine, dincolo de vis?
Distanțe fantastice se nasc între lumi. De la ego la celălalt, eul liric trece printr-un proces alchimic: philia, storge, eros, agape. O poezie cu inflexiuni orientale, în care distanța de la castitate la voluptate este detensionată în vers, precum foșnetul perdelelor. Șoapte de alcov desenează o geografie de catifea: munți de tandrețe, stepe ale tristeții, revărsări duioase, delta cu insinuarea morții. Pasărea măiastră a sufletului străbate acest multivers, ducând cu ea ramura de jad a poeziei. Și așteptându-te pe tine, cititorul, la întâlnirea cu ea. Trebuie să o iubești, altfel, nu vei ști pe care pod al Senei…” Andrea H. Hedeș
Alexandru Jurcan este poet și prozator, profesor de limba franceză, doctor în filologie și membru al Uniunii scriitorilor din România. Distins cu Palmes Académiques. Este autorul a 22 de cărți de poezie sau proză, în limba română sau bilingve română-franceză

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.