I Like Cluj

  • Evenimente
  • Festivaluri
  • Informatii

2024thu23may18:00thu20:0023 mai Lansarea cartii Gottfried Wilhelm von Leibniz – Opere. Scrieri matematice18:00 - 20:00 View in my timeLibraria Book Corner, str. Eroilor, nr. 15

Event Details

Lansare de carte și dezbatere:
Gottfried Wilhelm von Leibniz – Opere. Scrieri matematice (Editura Academiei Române)
Invitați:
Adrian Niță (Institutul de Filosofie și Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru) și Bogdan Suceavă (California State University)
Gazdă: Valentin Derevlean
Despre volum:
,,Leibniz în română” este un amplu proiect de selecţie, pregătire, traducere, redactare şi tipărire a unei ediţii critice de referință în 20 de volume din opera marelui filosof și savant Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). Pregătită de ,,Societatea Leibniz din România”, sub coordonarea generală a conf. univ. Adrian Niţă, proiectul se bucură de colaborarea a numeroşi specialişti (clasicişti, germanişti, filosofi, filologi, savanţi, matematicieni, teologi etc). Planul ediţiei cuprinde 20 de volume, din care 13 volume sunt grupate pe domenii, 6 volume de corespondenţă şi 1 volum de indici: 1. Metafizica; 2. Ştiinţa generală; 3. Enciclopedia; 4. Limba universală, caracteristica universală, calculul logic; 5. Teoria cunoaşterii; 6. Noi eseuri despre intelectul uman; 7. Eseuri de teodicee; 8. Scrieri teologice; 9. Scrieri politice; 10. Scrieri etice şi juridice; 11. Scrieri matematice; 12. Scrieri ştiinţifice; 13. Scrieri de biologie şi medicină; 14. Corespondenţa cu Thomasius, Conring, Carcavy, Oldenburg, Mariotte, Molanus; 15. Corespondenţa cu Malebranche, Bayle, Hobbes, Spinoza, Wolff, Lady Masham; 16. Corespondenţa cu Bernoulli, Papin, Huygens, Stahl; 17. Corespondenţa cu Arnauld, Sophie, Sophie Charlotte, Nicaise, Foucher, Bossuet; 18. Corespondenţa cu Bourguet, Remond, Pellison, Fardella; 19. Corespondenţa cu De Volder, Clarke, Des Bosses; 20. Indice general.
Proiectul ,,Leibniz în română” este un proiect de anvergură – constituind o activitate editorială și culturală de interes naţional prin amploare şi inedit absolut. Mai mult, la nivel mondial există numai o singură ediţie de felul acesta.
Prezentare sumară Scrieri matematice
Lucrarea conține cele mai importante texte ale lui Leibniz dedicate matematicii. Traduse pentru prima oară în limba română, textele sunt grupate cronologic pe domenii tematice: Aritmetica binară, Determinanți, Calculul logic, Caracteristica geometrică, Combinatorica, Aritmetica și teoria numerelor, Probabilități.
Una din cele mai importante contribuții matematice, calculul diferențial (calculul logic, noul calcul), este bine ilustrată în lucrare, prin scrisori (inclusiv cu Newton) și scrieri ce arată elementele de bază ale calculului sau, la începutul secolului al XVIII-lea, prin încercarea lui Leibniz de a legitima paternitatea, în raport cu marele Newton.
Altă contribuție filosofico-matematică este cea cu privire la arta combinațiilor, prin care autorul Monadologiei voia să contribuie la demonstrații și, simultan, la noi descoperiri. Dacă arta demonstrației urmărește studiul formei de argumentare reduse la calcul, a doua ramură a științei universale (mathesis universalis) urmărește să se ocupe de inventare, prin speciile sale combinatorica și analitica.
Acest gigantic proiect, doar schițat de Leibniz, are puse bazele prin intermediul caracteristicii universale, adică arta prin care toate cunoștințele sunt reduse prin intermediul calculului logic la un sistem logic de semne și operații. Ca alfabet al gândirii, caracteristica depășește limitele matematicii și se îngemănează cu filosofia (metafizica, mai precis) contribuind decisiv la punerea bazelor raționale ale modernități europene.
Cercetătorii și publicul larg vor avea ocazia să vadă contribuțiile lui Leibniz din domeniul matematicii, cât și măsura în care Leibniz a fost apropiat de logica modernă (creată de Frege), coroborând rezultatele din acest volum cu cele din volumul Leibniz, Limba universală (București, 2015). Aproape toate elementele logicii fregeene sunt prezente aici, deși, apropierea prea mare de spiritul aristotelic îl oprește pe Leibniz să facă pasul decisiv spre logica modernă – propusă spre sfârșitul secolului al XIX-lea de către Frege.
Lucrarea se adresează publicului interesat de științe exacte, de matematică și filosofie, studenţilor şi cercetătorilor, dar prin problematica aleasă (şi în special prin abordarea unor teme) va interesa deopotrivă publicul larg.
Despre editor:
Adrian Niţă este cercetător ştiinţific la Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române și conf. univ. – conducător de doctorat la Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava. Autor al lucrărilor Leibniz (Paideia, 1998), Metodologie (Ars Docendi, 2005), Timp şi idealism (Paideia, 2005) Deşertul interogaţiilor (Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007), La métaphysique du temps chez Leibniz et Kant (L’Harmattan, 2008), Noica: o filosofie a individualităţii (Paideia, 2009), Polemice (Grinta, 2011), Existenţă şi predicaţie (Presa Universitară Clujeană, 2012), Filosofie și literatură. Eseuri și cronici de tranziție (Tracus Arte, 2014), Leibniz`s Metaphysics and Adoption of Substantial Forms (ca editor, la Springer Verlag, Dordrecht, 2015), Teoria substanței la Leibniz (Editura Academiei, 2018 – pentru care a primit Premiul Academiei Române), Epoca spiritului (Institutul European, 2020), Membranele înțelegerii (Institutul European, 2023), al câtorva zeci de studii din volume și reviste de specialitate din ţară şi din străinătate, și al câtorva sute de articole în reviste culturale. Este membru fondator și președinte Consiliu Director al Societății Leibniz din România. Coordonează ediția Leibniz în română (proiectată în 20 de volume; până în prezent s-au tipărit 4 volume). A tradus: Leibniz, Scrieri filosofice (All, 2001), Etienne Gilson, Tomismul (Humanitas, 2002), Voltaire, Elementele filosofiei lui Newton (Herald, București, 2017), Gassendi, Despre atomi și libertate (Ratio et revelatio, Oradea, 2021).

more

Time

(Thursday) 18:00 - 20:00 View in my time

Location

Libraria Book Corner

str. Eroilor, nr. 15

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy