Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete

Municipiul Cluj-Napoca anunţă finalizarea proiectului ,,Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete’’, in data de 17 noiembrie .2016, finanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 , Axa prioritară 1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere’’, Domeniul de intervenţie 1.1 ,,Planuri integrate de dezvoltare urbană’’, sub-domeniul ,,Poli de creştere’’, program gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritatea de Management prin Organismul Intermediar Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Valoarea toatală a proiectului: 14.041.299,07 lei, din care valoarea cererii nerambursabile: 10.586.154,20  lei.

Durata de implementare: 61 luni

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este reducerea traficului auto, dezvoltarea transportului ecologic și încurajarea folosirii bicicletelei ca mijloc alternativ de transport, în vederea îmbunătățirii mobilității urbane în Zona Metropolitană Cluj.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Realizarea unei rețele de 50 de stații de închiriere de biciclete în regim self-service și dezvoltarea unei rețele coerente de piste și trasee destinate bicicliștilor, pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca, al comunei Florești și al comunei Apahida.
  2. Implementarea în Zona Metropolitană Cluj a unei campanii de promovare a bicicletei ca mijloc de transport.

Date de contact: Primăria Municipiului Cluj-Napoca

Str. Calea Moţilor nr. 3, 400001

Tel. 0264-596030, int. 4630, 4637

e-mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.